Svetainės lankytojų asmens duomenų tvarkymas

Čia galite sužinoti, kokią informaciją apie Jus renkame, kai lankotės www.14horses.lt, www.nineteen18.lt ir www.senatoriupasazas.lt interneto svetainėse ir  ką su šia informacija darome.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Nordic Food Republic“, įm. kodas 304072690,  adresas J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius m., tel. Nr. +370 670 32330, el.p. 14horses@nfr.lt

Kokią informaciją apie Jus renkame ir kam ją naudojame?

Statistiniai duomenys apie naršymą svetainėje

Mes nuolat tobuliname savo interneto svetainę, siekiame, kad ja naudotis būtų kuo paprasčiau ir patogiau. Kad galėtume tobulinti svetainę, turime žinoti, kuri informacija labiausiai domina mūsų svetainės lankytojus, iš kurių miestų mūsų svetainė lankoma, kiek dažnai lankytojai sugrįžta, kokią naršyklę naudoja, kokiuose įrenginiuose svetainė skaitoma ir pan. Šią informaciją renkame naudodami Google Analytics įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia –https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

Mes taip pat naudojame „Facebook Pixel“, kad padėtume suprasti, kaip mūsų klientai naudojasi svetaine ir kaip veikia reklama. Daugiau informacijos kaip veikia Facebook Pixel: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel

Registruotų lankytojų duomenys

Jeigu norėsite su mumis susisiekti, kontaktų skiltyje paprašysime Jūsų el. pašto adreso ir telefono numerio tuo tikslu, kad galėtume su jumis susisiekti ir pateikti asmeninį pasiūlymą pagal Jūsų individualius poreikius.

Slapukai

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į Jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus. Tą patį daro ir dauguma didžiųjų interneto svetainių.

Kaip naudojame slapukus?

Mūsų svetainės puslapiai naudoja slapukus, kad:

 • atpažintų, ar svetainėje naršo tas pats lankytojas, kuris jau buvo apsilankęs,
 • nustatytų, ar Jūsų sutikote, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų įrenginiuose.

Taip pat svetainė suteikia prieigą prie mūsų partnerių slapukų:

 • Google slapukai naudojami  elgesiu pagrįstos rinkodaros tikslais, t. y. tam kad galėtume pateikti Jums pritaikytą reklamą,
 • Google slapukai naudojami statistinei informacijai apie Jūsų naršymą svetainėje rinkti.

Kaip kontroliuoti slapukus?

Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnės informacijos pateikiama adresu aboutcookies.org. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju Jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Kam ir kodėl perduodame Jūsų informaciją?

Jūsų duomenis gali peržiūrėti mūsų darbuotojai, atsakingi už interneto svetainės tobulinimą ir priežiūrą.

Jūsų naršymo svetainėje statistinius duomenis saugo Google.

Visada Jūsų duomenis laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų  visi mūsų partneriai ir teikėjai.

Jokiais atvejais Jūsų duomenų neparduodame.

Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?

Statistinę Google Analytics įrankiais surinktą informaciją paprastai naudojame iki 2 metų. Kadangi šią informaciją gali ištrinti tik mūsų partneriai, jie nustato ir jos saugojimo terminus.

Kaip galite susipažinti su savo duomenimis?

Jei norėtumėte sužinoti, kokius duomenis esame apie Jus surinkę, galite kreiptis į mus šiuo el. pašto adresu: 14horses@nfr.lt Šiuo adresu taip pat rašykite mums, jeigu matysite, kad mūsų tvarkomi duomenys apie Jus yra netikslūs arba pasikeitę.

Tabelin.lt

Staliukų rezervavimo informacinėje sistemoje Tablein.lt Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Tabelin.lt Privatumo politika, su kuria galima susipažinti  https://www.tablein.com/privacy/

 

_____________________________

 

PATVIRTINTA

                                                                                            UAB „Nordic Food Republic“  

  2020 m. birželio 1  d.

įsakymu Nr. 20/06/01-1

 

UAB „NORDIC FOOD REPUBLIC“

SVEČIŲ, LANKYTOJŲ, PIRKĖJŲ IR PARTNERIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. UAB „Nordic Food Republic“ (toliau – NFR) svečių, lankytojų, pirkėjų ir partnerių asmens duomenų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
 2. Taisyklių paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo technines ir duomenų saugos organizacines priemones.
 3. Šios taisyklės yra privalomos visiems NFR darbuotojams, kurių funkcijos yra susijusios su svečių, lankytojų, pirkėjų, tiekėjų ir partnerių asmens duomenų tvarkymu.
 4. Tvarkoje naudojamos sąvokos:
  • Bendrovė – pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta UAB „Nordic Food Republic“, kurios buveinė yra J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, Lietuvos Respublika, įmonės kodas 304072690, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
  • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai ir netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal idenfikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens idenfikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir inerneto idenfikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės, ar socialinės tapatybės požymius;
  • Duomenų valdytojas – fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones: kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise;
  • Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;
  • Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais: tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių.
  • Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
 5. Kitos Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Reglamente (ES) 2016/679 vartojamas sąvokas.
 6. Pasikeitus Apraše minimų teisės aktų ar rekomendacinio pobūdžio dokumentų nuostatoms, taikomos aktualios tų teisės aktų ar rekomendacinio pobūdžio dokumentų redakcijos nuostatos.
 7. Asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir (arba) automatiniu būdu.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Asmens duomenys tvarkomi:
  • atliekant staliukų ar renginių rezervacijas;
  • sudarant ir vykdant paslaugų ar prekių pirkimo ir/ar pardavimo sutartis;
  • nupirktų (užsakytų) paslaugų ar prekių sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui;
  • apdorojant mokėjimus už paslaugas ar prekes;
  • problemų, susijusių su paslaugų įgyvendinimu išsprendimui;
  • pretenzijų nagrinėjimui;
  • administravimui ikiteisminiame skolų išieškojime (vykdant skolininko turtines ir/ar finansines prievoles, kuriomis siekiama užtikrinti įsiskolinimų grąžinimą, nepiniginių prievolių įvykdymą ne tesimo tvarka, netaikant priverstinio pobūdžio priemonių; teisinės ekonominės konsultacijos);
  • teisminiam skolų išieškojimui (ieškinių rengimas ir pateikimas teismams, laikinųjų apsaugos priemonių prašymui rengimas ir pateikimas, kreditoriaus interesų atstovavimas vykdomajame procese).
 2. Asmens duomenų šaltiniai (iš ko gaunami asmens duomenys):
  • tiesiogiai iš asmenų (atliekant paslaugų rezervacijas, perkant ar parduodant paslaugas, sudarant sutartis, siunčiant užklausas, pretenzijas, atliekant mokėjimo už paslaugas kontrolę);
  • iš trečių asmenų: SODRA, Gyventojų registro tarnyba prie VRM ir pan.
 3. Bendrovė gali tvarkyti tokius Duomenų subjektų Asmens duomenis:
  • vardas;
  • pavardė;
  • asmens kodas ir/ar gimimo data;
  • amžius;
  • adresas, gyvenamoji vieta;
  • asmens tapatybės kortelės (paso), išdavimo data ir vieta;
  • telefono numeris;
  • elektroninio pašto adresas;
  • darbovietės duomenys;
  • alergijos, specifiniai mitybos įpročiai;
  • pomėgiai restorane;
  • paskutinio lankymosi restorane data.
 4. Bendrovės darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo laikytis šių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų:
  • Asmens duomenis tvarkyti apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais teisės aktuose;
  • Asmens duomenis tvarkyti taip, kad jie būtų tikslūs, prireikus atnaujinami; imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, ištrinami arba sustabdomas jų tvarkymas;
  • Asmens duomenis tvarkyti tik tokia apimtimi, kuri yra reikalinga asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti;
  • Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;
  • Saugoti Asmens duomenų paslaptį bei laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria Darbuotojas susipažino vykdydamas savo darbo funkcijas;
  • Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys  buvo surinkti ir tvarkomi, tai yra iki visiško įsipareigojimų įvykdymo pagal sudarytas sutartis, taip pat kitais būdais ir laikotarpiais, kuriuos nustato galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos;
  • Asmens duomenys gali būtų teikiami kitoms įstaigoms ar įmonėms, teikiančioms skolų išieškojimo, tarpininkavimo susigrąžinant įsiskolinimus, vykdančioms įsiskolinimų prevenciją, teisėto intereso, kurio siekia kreditorius, įgyvendinimo paslaugas. Minėtoms įmonėms ar įstaigoms Asmens duomenys teikiami tik tuomet, jei jos užtikrina tinkamą perduodamų Asmens duomenų apsaugą, įgyvendindamos tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas Asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kurio kito neteisėto tvarkymo apsaugoti;
  • Sąlygomis, nustatytomis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 21 straipsnyje, skolininkų duomenys gali būti teikiami duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų rinkmenas;
  • Atvejais, numatytais Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 22 straipsnyje. Asmens duomenys gali būti teikiami kitoms kredito įstaigoms ir finansų įmonėms mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslais;
  • Bendrovė taip pat gali perduoti Duomenų subjekto asmens duomenis tretiems asmenims, kurie padeda vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą, teikia su klientų Užklausų administravimu susijusias paslaugas. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Bendrovė yra pasirašiusi atitinkamas sutartis. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai teikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus.
  • Visais kitais atvejais Asmens duomenys tretiems asmenims nėra teikiami, išskyrus tas institucijas, kurioms Bendrovė privalo teikti tokius duomenis pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. Duomenų subjekto asmens duomenis Bendrovė gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus, ir tik jeigu tai numatyta pagal galiojančius įstatymus.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

 1. Duomenų subjektas dėl tvarkomų asmens duomenų turi Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytas teises:
  • Teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
  • Teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
  • Teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • Teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
  • Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.
 2. Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti savo teises, numatytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, turi asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti rašytinį prašymą. Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas duomenų subjekto, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija, informacija, kokias teises ir kokiu mastu duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti, kokiomis aplinkybėmis jo asmens duomenys galėjo būti surinkti, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą.
 3. Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:
  • Pateikdamas prašymą asmeniškai atsakingam Bendrovės darbuotojui duomenų subjektas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • Pateikdamas prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turi pasirašyti jį saugiu elektroniniu parašu;
  • Pateikdamas prašymą paštu kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Duomenų subjektas savo teises gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu kreipiasi duomenų subjekto atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, kontaktinę informaciją, atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, kontaktinę informaciją, kokias teises ir kokiu mastu pageidauja įgyvendinti, kokiomis aplinkybėmis jo asmens duomenys galėjo būti surinkti, kokiu būdu pageidauja gauti atsakymą, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą atstovavimo dokumento kopiją.
 5. Bendrovė, gavusi duomenų subjekto prašymą, įvertina, ar jis yra pagrįstas, ir, jei taip, pateikia prašomą informaciją Bendrojo duomenų apsaugos reglamento numatyta tvarka. Prašymas privalo būti išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
 6. Bendrovė užtikrina ir visas kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų garantuojamas asmens duomenų subjektų teises, garantijas ir interesus.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAŽEIDIMO RIZIKOS VEIKSNIAI

 1. Asmens duomenų apsaugos pažeidimas – tai veiksmai ar neveikimas, kurie gali sukelti ar sukelia nepageidaujamus padarinius, taip pat prieštarauja imperatyvioms įstatymų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, normoms. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius kiekvienu konkrečiu atveju nustato Bendrovės vadovo ar jo įgalioto asmens sudaryta komisija.
 2. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksniai:
  • Netyčiniai, kai asmens duomenų apsauga pažeidžiama dėl atsitiktinių priežasčių (duomenų tvarkymo klaidos, informacijos laikmenų, duomenų įrašų ištrynimo, sunaikinimo ar sistemų sutrikimai dėl elektros tiekimo nutrūkimo, kompiuterinio viruso ir pan., vidaus taisyklių pažeidimas, sistemos priežiūros trūkumas, programinės įrangos testai, netinkama duomenų laikmenų priežiūra, netinkamas linijų pajėgumas ir apsauga, kompiuterių integravimas į tinklą, kompiuterinių programų apsaugos ir kt.);
  • Tyčiniai, kai asmens duomenų apsauga pažeidžiama sąmoningai (neteisėtas įsibrovimas į Bendrovės patalpas, asmens duomenų laikmenų saugyklas, informacines sistemas, kompiuterių tinklą, piktybinis nustatytų taisyklių tvarkant asmens duomenis pažeidimas, sąmoningas kompiuterinio viruso platinimas, asmens duomenų vagystė, neteisėtas naudojimasis kito Darbuotojo teisėmis ir kt.);
  • Netikėti atsitiktiniai įvykiai (žaibas, gaisras, potvynis, užliejimas, audros, temperatūros ir/ar drėgmės pakitimų poveikis, purvo, dulkių ir magnetinių laukų įtaka, atsitiktinės techninės avarijos, kiti nenugalimi veiksniai).
 3. Atsitikus šių taisyklių 19.1 – 19.3 punktuose išvardintiems veiksniams nedelsiant privalo būti informuotas Bendrovės vadovas.
 4. Bendrovės vadovas privalo organizuoti asmens duomenų apsaugos pažeidimų tyrimą, poveikio laipsnio, žalos ir padarinių nustatymą bei koordinuoti įgaliotų darbuotojų veiksmus šalinant asmens duomenų apsaugos pažeidimo sukeltus neigiamus padarinius.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 1. Siekdama užtikrinti asmens duomenų apsaugą, Bendrovė įgyvendina arba numato įgyvendinti šias asmens duomenų apsaugos priemones:
  • Administracines (saugaus dokumentų ir kompiuterinių duomenų bei jų archyvų tvarkymo, taip pat įvairių veiklos sričių darbo organizavimo tvarkos nustatymas, personalo supažindinimas su Asmens duomenų apsauga įdarbinant ir pasibaigus darbo ar panašiems santykiams);
  • Techninės ir programinės įrangos apsaugos (informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų, Bendrovės patalpų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, apsauga nuo kompiuterinių virusų ir kt.);
  • Komunikacijų ir kompiuterinių tinklų apsaugos (bendro naudojimo duomenų, programų, nepageidaujamų duomenų paketų filtravimas (ugniasienė) ir kt.)
 2. Asmens duomenų apsaugos techninės ir programinės priemonės turi užtikrinti:
  • Operacinių sistemų ir duomenų bazių kopijų saugyklos įrengimą, kopijavimo technikos nustatymą ir laikymosi kontrolę;
  • Nenutrūkstamo duomenų tvarkymo (apdorojimo) proceso technologiją;
  • Sistemų veiklos atnaujinimo nenumatytais atvejais strategiją (netikėtumų valdymas);
  • Programų testavimo aplinkos fizinį (loginį) atskyrimą nuo darbo režimo procesų;
  • Autorizuotą duomenų naudojimą, jų nepažeidžiamumą.
 3. Asmens duomenų apsaugą organizuoja, užtikrina ir vykdo Bendrovės vadovas ar jo paskirtas Darbuotojas.
 4. Visi Darbuotojai, turintys teisę tvarkyti asmens duomenis ar organizuoti ir vykdyti jų apsaugą, privalo griežtai laikytis Bendrovėje nustatytų asmens duomenų apsaugos priemonių ir atitinkamų taisyklių ar tvarkų reikalavimų.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR TVARKYMO TERMINAI

 1. Asmens duomenys saugomi iki to laiko, kol yra sugrąžinama skola už kontrolinio patikrinimo mokesčio kvitą/sąskaitą arba skola yra užginčijama ir kreditorius atsisako kreiptis į teismą, paslaugos pirkimo ar sutarties sudarymo duomenis saugome – 5 metus po paslaugos suteikimo, užklausas ir pretenzijas – 1 metus.
 2. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Už taisyklių laikymosi priežiūrą atsakingas yra įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
 2. Darbuotojams, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, arba šias Taisykles, taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos atsakomybės priemonės.

 

_____________________________

 

PATVIRTINTA

                                                                                            UAB „Nordic Food Republic“ 

  2020 m. birželio 1  d.

įsakymu Nr. 20/06/01-1

 

UAB „NORDIC FOOD REPUBLIC“ SVETAINIŲ LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 1. UAB „Nordic Food Republic“ yra asmens duomenų valdytojas ir tvarko šių interneto svetainių – 14horses.lt, www.nineteen18.lt ir www.senatoriupasazas.lt – duomenis.
 2. Bendrovė nuolat tobulina savo interneto svetaines, siekia, kad jomis naudotis būtų kuo paprasčiau ir patogiau. Siekiant išsiaiškinti, kuri informacija labiausiai domina svetainių lankytojus, iš kurių miestų mūsų svetainė lankoma, kiek dažnai lankytojai sugrįžta, kokią naršyklę naudoja, kokiuose įrenginiuose svetainė skaitoma ir pan., Bendrovė renka informaciją naudodama Google Analytics įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galima sužinoti https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt. Tačiau jei asmuo pageidauja, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jo naršymą internete, jis gali panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.
 3. Bendrovė naudoja „Facebook Pixel“, siekdama suprasti, kaip lankytojai naudojasi svetaine ir kaip veikia reklama. Daugiau informacijos kaip veikia Facebook Pixel galima rasti https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel.
 4. Bendrovė gali tvarkyti ir registruotų svetainės lankytojų duomenis. Jeigu asmuo nori susisiekti su bendrove, kontaktų skiltyje prašoma pateikti el. pašto adresą ir telefono numerį tuo tikslu, kad Bendrovė galėtų susisiekti su asmeniu ir pateiktų asmeninį pasiūlymą pagal asmens individualius poreikius.
 5. Bendrovės svetainės puslapiai naudoja slapukus. Jų tikslas:
  • Atpažinti, ar svetainėje naršo tas pats lankytojas, kuris jau buvo apsilankęs;
  • Nustatyti, ar asmuo sutiko, kad slapukai būtų įrašomi jo įrenginiuose.
 6. Asmens duomenis, tvarkomus Bendrovės svetainėse gali peržiūrėti Darbuotojai, atsakingi už interneto svetainės tobulinimą ir priežiūrą.
 7. Asmens naršymo svetainėse statistinius duomenis saugo Google.
 8. Bendrovė visus duomenis laiko saugiai ir reikalauja, kad tai užtikrintų  visi Bendrovės partneriai ir teikėjai. Asmens duomenys neparduodami jokiais atvejais.
 9. Statistinę Google Analytics įrankiais surinktą informaciją paprastai Bendrovė naudoja iki 2 metų. Kadangi šią informaciją gali ištrinti tik mūsų partneriai, jie nustato ir jos saugojimo terminus.
 10. Jei asmuo nori sužinoti, kokius duomenis Bendrovė yra surinkusi apie jį, gali kreiptis į Bendrovę šiuo el. pašto adresu: 14horses@nfr.ltŠiuo adresu asmuo gali kreiptis į Bendrovę, jeigu mato, kad asmens tvarkomi duomenys yra netikslūs arba pasikeitę.
 11. Staliukų rezervavimo informacinėje sistemoje Tablein.lt svečių asmens duomenis Bendrovės tvarko vadovaudamasi Tabelin.lt Privatumo politika, su kuria galima susipažinti https://www.tablein.com/privacy/